Utbildning

Religionsvetenskap är det mångvetenskapliga akademiska fält som studerar religiösa föreställningar, praktiker, rörelser och institutioner i historia och nutid.

Religion handlar om värderingar, attityder och identitet. Utan kunskap om religion blir historien, samhället och de kulturella uttrycken ofta obegripliga. Världen är inte svart eller vit. Studiet av religion hjälper dig att förstå tro, livsåskådningar och livsstil hos miljoner människor. Med kunskap om religion träder nyanserna fram - i det lilla mötet med människan, men också i vår tids stora ödesfrågor, konflikter och utmaningar.

Hos oss kan du läsa program eller fristående kurser, på campus och på distans. Vi har två kandidatprogram, fem magister- och masterprogram och drygt 30 fristående kurser, varav ett 20-tal på distans.

Senast uppdaterad: 2021-03-23