Schema vårterminen 2021

Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka före ny period, då det definitiva schemat ska vara tillgängligt senast en vecka före kursstart. Vid oförutsedda händelser kan schemaförändringar uppstå.
För campus-kurser kommer undervisningen helt att ges digitalt via Zoom. Enstaka examinationsmoment kan ske på campus. 

5RT978 Advanced Management, 5.0c 100% DAG NML ORD, week 18 - 20 (2021-05-03 - 2021-05-23)
5RT593 Att välja livsåskådning, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT306 Bibelvetenskap C1GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT310 Bibelvetenskap C1i, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT307 Bibelvetenskap C1NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT308 Bibelvetenskap C2GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT311 Bibelvetenskap C2i, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT309 Bibelvetenskap C2NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT381 Bibelvetenskap D1GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT331 Bibelvetenskap D1i, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT382 Bibelvetenskap D1NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT328 Bibelvetenskap D2GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT329 Bibelvetenskap D2NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT334 Bibelvetenskap EGTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT335 Bibelvetenskap ENTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT980 Conflict and Peacebuilding, 15.0c 100% DAG NML ORD, week 05 - 14 (2021-02-01 - 2021-04-11)
5RT248 Diskursanalys, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT992 Eurocompetence II, 5.0hp 17% DAG NML ORD, vecka 05 - 22 (2021-02-01 - 2021-05-31)
5RT993 Eurocompetence III, 5.0hp 25% DAG NML ORD, vecka 09 - 22 (2021-03-01 - 2021-05-31)
5RT553 Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT008 Fortsättningskurs i religionsvetenskap, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT996 Intensive Programme with Methodology Seminar, 10.0hp 33% DAG NML ORD, vecka 05 - 22 (2021-02-01 - 2021-05-31)
5RT000 Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT247 Islam idag - från salafism till muslimsk liberalteologi och feminism, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT197 Islamisk filosofi och dess andliga särdrag, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT193 Judisk historia och praktik, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT012 Konflikt och religion, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT446 Kyrko- och missionsstudier C, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT412 Kyrko- och missionsstudier D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-26)
5RT413 Kyrko- och missionsstudier D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT418 Kyrko- och missionsstudier E, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT366 Lidande och förföljelse i Nya Testamentet, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT999 Master's Thesis, 30.0hp 100% DAG NML ORD, starttermin: HT 2020, termin i ordning: 2(2), vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT984 Methodology, 5.0c 100% DAG NML ORD, week 21 - 23 (2021-05-24 - 2021-06-06)
5RT807 Mod som förändrar världen, 7.5hp 50% KVÄ NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RE173 Myt, mysteriereligioner och mystik, 15.0hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT535 Mänskliga rättigheter i Sverige och Europa, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT527 Mänskliga rättigheter och demokrati, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT528 Mänskliga rättigheter, magisteruppsats, 15.0hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT592 Natur, historia och uppenbarelse, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT506 Naturvetenskap och religion, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT595 Nutida rasism och mänskliga rättigheter, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT594 Politisk etik, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT987 Religion and Humanitarian Action, 5.0c 100% DAG NML ORD, week 15 - 17 (2021-04-12 - 2021-05-02)
5RT169+170 Religion in Late Modern Society: Welfare and Media, GRUND/AVANC 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT529 Religion, mänskliga rättigheter och global rättvisa, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT530 Religionsfrihet i sekulära och religiösa kulturer, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT183 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT154 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1, 15.0hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT155 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2, 15.0hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT164 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT908 Research seminar: Baltic Sea region, 10.0hp 33% DAG NML ORD, vecka 05 - 22 (2021-02-01 - 2021-05-31)
5RT586 Rätten att ha rättigheter - mänskliga rättigheter och medborgarskap, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT188 Tafsirvetenskap, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT989 Thesis, 15.0c 50% DAG NML ORD, week 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT583 Tros- och livsåskådningsvetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT517 Tros- och livsåskådningsvetenskap D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT518 Tros- och livsåskådningsvetenskap D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)
5RT526 Tros- och livsåskådningsvetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD, vecka 03 - 22 (2021-01-18 - 2021-06-06)
5RT619 VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 03 - 12 (2021-01-18 - 2021-03-28)
5RT534 Väpnade konflikter och mänskliga rättigheter, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 13 - 22 (2021-03-29 - 2021-06-06)


 

Studentportalen

Courses in English

Senast uppdaterad: 2021-03-22