Schema höstterminen 2020

Innehåll:

Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka före ny period, då det definitiva schemat ska vara tillgängligt senast en vecka före kursstart. Vid oförutsedda händelser kan schemaförändringar uppstå.
På campus-kurser kan undervisning helt eller delvis komma att ges digitalt via Zoom.

Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5.0hp 17% DAG NML ORD
Att välja livsåskådning, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Bibelvetenskap B1, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Bibelvetenskap B2i, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D1GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D1i, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D1NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D2GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap D2NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap EGTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Bibelvetenskap ENTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD
De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Diskursanalys, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Eurocompetence I, 5.0hp 17% DAG NML ORD
Euroculture: Historical and Religious Perspectives, 13.0hp 100% DAG NML ORD
Euroculture: Legal and Political Perspective, 12.0hp 100% DAG NML ORD
Från Kafka till Cohen - moderna judiska identiteter, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Fältstudium och praktik, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Global politik och humanitärt arbete, 5.0hp 17% DAG NML ORD
Hälsa, meningsskapande och kultur: Teoretiska perspektiv och modeller i tillämpad forskning, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Introduktion till humanitärt arbete, 5.0hp 100% DAG NML ORD
Introduktion till islamisk rättsvetenskap, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Introduktionskurs i bibelhebreiska, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Introduktionskurs i religionsvetenskap, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Islamisk politisk teori, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5.0hp 17% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier B, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier C, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Kyrko- och missionsstudier E, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Management, 5.0hp 17% DAG NML ORD
Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Natur, historia och uppenbarelse, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Politisk etik, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Public Health in Humanitarian Action, 5.0hp 17% DAG NML ORD
Religionsdidaktik i teori och praktik
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B, 30.0hp 50% BLA DST ORD FLEX, starttermin: VT 2020, termin i ordning: 2(2)
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Sidenvägen, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Spår och skrifter: om historieteori, källor och källkritik, 7.5hp 50% DAG NML ORD
Svenska kyrkans tro och liv, 15.0hp 50% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap B, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD
Tros- och livsåskådningsvetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD
VFU 2, religionskunskap, gymnasielärare, 7.5hp 50% DAG NML ORD

 

Studentportalen

Courses in English