Schema höstterminen 2021

Observera att schemat är preliminärt fram till en vecka före ny period, då det definitiva schemat ska vara tillgängligt senast en vecka före kursstart. Vid oförutsedda händelser kan schemaförändringar uppstå.
 

Kurser campus

2KU073 Samhällsorienterande ämnen, religion SO åk. 4-6               

5RA001 Introduktionskurs i religionsvetenskap, avancerad nivå (helfart)  

5RA001 Introduktionskurs i religionsvetenskap, avancerad nivå (halvfart)            

5RA100 Empirisk-praktisk ämnes och metodkurs                 

5RA101 Empirisk-praktisk fördjupningskurs I                       

5RA200 Exegetisk-hermeneutisk ämnes- och metodkurs

5RA201 Exegetisk-hermeneutisk fördjupningskurs I                       

5RA300 Historisk ämnes- och metodkurs          

5RA301 Historisk fördjupningskurs I

5RA400 Filosofisk ämnes- och metodkurs   

5RA401 Filosofisk fördjupningskurs I                           

5RG030 & 5RG704 Breddkurs i religionsvetenskap              

5RG031 & 5RG705 Specialkurs i religionsvetenskap            

5RG032 Specialkurs i kristen teologi

5RG033 Specialkurs i islamisk teologi                          

5RG060 & 5RG703 Fördjupningskurs i religionsvetenskap 

5RG400 Kristendom och radikalnationalism              

5RG501 Ondskans problem och livets mening          

5RG502 Att studera rasism                 

5RG700 VFU III, religionskunskap, gymnasielärare  

5RG702 Fortsättningskurs i religionsvetenskap för blivande ämneslärare

5RT000 & 5RG701 Introduktionskurs i religionsvetenskap

5RT008 Fortsättningskurs i religionsvetenskap

5RT140 Sidenvägen                

5RT155 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2 (se även Diskursanalys, Sidenvägen, Att forska om religion & Tillämpad metod)

5RT164 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E (se även Diskursanalys, Sidenvägen, Att forska om religion & Tillämpad metod)

5RT177 Introduktion till islamisk rättsvetenskap

5RT195 Islamisk politisk teori                    

5RT328 Bibelvetenskap D2GTs

5RT329 Bibelvetenskap D2NTs

5RT334 Bibelvetenskap EGTs

5RT335 Bibelvetenskap ENTs              

5RT413 Kyrko- och missionsstudier D2

5RT418 Kyrko- och missionsstudier E           

5RT518 Tros- och livsåskådningsvetenskap D2          

5RT526 Tros- och livsåskådningsvetenskap E             

5RT548 Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt

5RT587 De mänskliga rättigheternas filosofiska och politiska dimensioner  

5RT588 Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion                    

5RT594 Politisk etik

5RT596  Att arbeta med mänskliga rättigheter           

5RT597 Praktikkurs i mänskliga rättigheter                

5RT605 Svenska kyrkans tro och liv   

5RT614 Samhällsorienterande ämnen F-3

 

Kurser distans

5RG060 Fördjupningskurs i religionsvetenskap                    

5RG100 Bibeln i afrikansk kultur och politik               

5RG102 Chassidisk kultur i samhälle, litteratur och film                                                

5RG200 Existentiell hälsa - individ, grupp, samhälle

5RG300 Introduktion till bibelns värld och litteratur

5RG600 Nutida luthersk teologi

5RT000 Introduktionskurs i religionsvetenskap         

5RT008 Fortsättningskurs i religionsvetenskap

5RT198 Introduktion till islams historia                      

5RT199 Islamisk teologi och filosofi   

5RT306 Bibelvetenskap C1GTs

5RT307 Bibelvetenskap C1NTs

5RT314 Introduktionskurs i bibelhebreiska                

5RT317 Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska

5RT409 Dopet - kyrkans dörr              

5RT441 Karismatisk spiritualitet         

5RT443 Jungfru Maria

5RT589 Religion och naturvetenskap

5RT591 Demokrati och mänskliga rättigheter ur ett livsåskådningsperspektiv      

5RT610 Religionsundervisning för skolans yngre åldrar                     

5RT700 Diakonivetenskap                   

Courses in English

Senast uppdaterad: 2021-09-08