Studentuppsatser

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Kerstin M

  The Atrocity Paradigm i relation till sekteristiska särdrag

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Schellekens, Fleur

  The Future of Multiculturalism in Western Europe: The Influence of the European Migrant Crisis on the Public Discourse on Integration and Assimilation

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Cele, Thabile Lorraine Sheila

  Do men have any influence in stopping women and girls from undergoing FGM in Sierra Leone? The case of Mabonkani Village in Bombali District

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kjellberg Stjernström, Ida

  Assessing security and IPA in Afghanistan: A comparative case study on the assessment of security and internal protection alternative in Sweden and Norway

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Desroches, Sabrina

  Fostering Anticipatory Action via Social Protection Systems: A Case Study of the Climate Vulnerability of Flood-Exposed Social Security Allowance Beneficiaries in Bardiya District, Nepal

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sherefay, Maie

  Women Refugees Empowerment in Refugee Camps

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rielly Bristam, Janina

  Unwanted pregnancy and abortion in humanitarian settings: Factors that influence experiences of unwanted pregnancy and abortion in humanitarian contexts 

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Englund, Henry

  The Problem of Eschatological Separation: Can the saved be happy in heaven, knowing about the sufferings of the lost in hell?

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lepere, Sabine

  The Contributions of Architects to Post-Conflict (Re)Construction: Social Processes Towards Building Peace

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Korhonen, Karoliina

  Sanitation in Moria: The Sphere minimum standards and sustainability in a protracted crisis

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson, Frederick

  Private Security Providers and Humanitarian Aid-Workers: The Creation of Security and Aid-Workers' use of Private Security Providers in Somalia

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sjöholm, Albin

  Icke-religion i religionsundervisningen: En analys av framställningen av sekulära livsåskådningar i läromaterial för gymnasieskolans kurser i religionskunskap från 1980 till 2015

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  van der Vlist, Joanne

  When a natural disaster occurs during a conflict – Catalyst or obstacle for peace?: A comparative case study of the insurgency in Aceh, Indonesia and the Sri Lankan civil war in relation to the Indian Ocean tsunami in 2004

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Amanda, Palacios

  Medikaliseringen av den svenska omskärelsedebatten: en religionssociologisk studie om förskjutningen av ”den religiösa andre.”

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Isaksson, Hanna

  Vilken syn på tro uttrycker Halldorf och Sturmark i den svenska mediedebatten?

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mårdling, Camilla

  Kristus - den perfekta nåjden?: Samisk shamanism i relation till en kristen livsåskådning

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rommel, Esgrim

  Guden vi skapar: Att skapa religion på post-ateistisk grundAlexander Bards och Jan Söderqvists SYNTEISM

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Karlsson, Roger

  Frälsning för alla: Möjligheter och problem för en nutida kristen lära om universell frälsning

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lensell Rebillon, Johanna

  "Good people do things for other people.": Praktisk användbarhet av den gyllene regeln i en pluralistisk kontext

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sjöberg, Lena

  Nordisk diakoniforskning 2015 - 2019: Kunskapsläge och forskningssammanhang

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bennet, Isadora

  Queer Central American Migrants Imagining Livable Lives: a study on how vulnerability of LGBTQ migrants is (re)produced during migration in Mexico and the role of religious shelters

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rönnblom, Kristoffer

  ”Front mot plattkyrkligheten”: Tillkomst och strävanden hos Sodalitium Sancti Christofori 1921–1939 i organisationsteoretisk belysning

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Esselius, Sonja

  How do religion and a religious dialogue foster social cohesion?: A study of the Inter-religious Council of Stockholm

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Uleviciute, Gertruda

  The Nascent Peace: Exploring the Relationship between DDR and Inclusion of Violent Extremist Offenders in Somalia and South Sudan

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Öhman, Daniela

  ARE PRISONS A TEST OF FAITH?: A Qualitative Study in Religion, Coping and Cognitive Dissonance among Swedish Prison Officers

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stroulia, Chrysi

  Religious and spiritual resources as coping strategies of Greeks with the threat of a pandemic during Easter 2020

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dahlbeck, Emma

  Dödens stad: En studie rörande framställningen av människan inför döden i Albert Camus Pesten

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Appelqvist, Lukas

  De fattiga ska befrias: Användningen av Nya testamentet i den latinamerikanska befrielseteologin

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Larsson, Fredrik

  How have Confucian traditions and values influenced institutional power structures in Maoist ideology? : A comparative discourse analysis of ideologies enforcing authoritarianism. 

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wirén, Sacharias

  Working against anti-religious prejudice?: A mixed-method evaluation of ‘Together for Sweden’s storytelling method from a social psychology perspective.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Friberg, Joakim

  Jesus kvinnosyn enligt Matteus 5:27-32 om äktenskapsbrott och skilsmässa

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Gabrielsäther, Samuel

  Regina Coeli: En studie om kvinnans identitet i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Spajic, Ana-Marija

  Women's empowerment in Neo-Paganism: A study of power and gender and what we can learn about women’s empowerment in Neo- Paganism.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Maples-Yap, Melissa

  Signs, Token, and Influencers: A Foucauldian Approach to Mommy Blogs

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Haag, Christian

  Two Sides of the Same Coin: A Comparative Study of Salafi Jihadi and White Nationalist use of History of Religion in Propaganda

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Carlsson, Johanna

  "Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga": En studie om omnisubjektivitet och dess implikationer

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Österling, Kajsa

  "Tag och ät": En undersökning av måltidens teologiska betydelser

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hyvärinen, Geir Felix

  Den Levda Religionens vara eller icke vara i klassrummen: På jakt efter ett nordligt religionsdidaktiskt perspektiv

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mård Sundström, Martin

  Stentavlor för 2000-talet: En studie om teologiska utläggningar av dekalogen

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svensson, Olivia

  Yrkesetik inom offentlig förvaltning: En analys med fokus på Migrationsverkets Återvändandearbete

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Alfano, Vincenzo

  In hoc signo vinces: An exploratory study on the impact of religion on violence in sport

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Molander, Adelie

  När Storkyrkan ställde om: En studie av Stilla veckan och påsken i Storkyrkan under pandemin 2020

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Möllerström, Helena

  ”Den moderne Prometeus” : En analys av ondska i Mary Shelleys Frankenstein

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Moberg, Susanna

  Varför har en MR-institution fortfarande inte införts i Sverige?: En motivanalys av regeringens och statliga utredningars motivförändringar i policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i Sverige

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Msghina, Simone

  Förvar av barn: Om rättssäkerheten i utlänningslagens regler om förvar av barn

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tedenljung, Amanda

  Climate Change and Forced Migration: How Climate Refugees fit into EU Asylum Law

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Walenius, Desirée

  The impact of the power balance between the state and the transnational corporation on human rights.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ezimoha, Stella

  Kunskapsbrist eller värderingstvist?: Den romantiska liberalismens frihetsideal i ett urval västerländska länders asylprövning då sexuell läggning eller könsidentitet åberopas som asylskäl.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hashim, Refka

  Sanctioning the sanctioned: A postcolonial perspective on the sanctions paradox

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dost, Sadia

  Ett barnvänligt asylsystem?: Om alternativa möjligheter för ensamkommande barn att beviljas uppehållstillstånd när skyddsbehov har bedömts saknas

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eriksson, Victoria

  Gränsen mellan effektivitet och medmänsklighet: En kvalitativ studie om hanteringen av ärenden där nigerianska kvinnor tvingats in i människohandel genom religiöst tvång

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Koleva, Zhivka

  Satanic Battle for Social Change: A Discourse-Analytical Study of The Satanic Temple's Activism

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Willman, Fanny

  Mer än metaforer: En studie av slavmetaforiken i de autentiska paulusbreven

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sjöström, Oliver

  Rum för män i en kyrka för kvinnor: En ecklesiologisk studie av mansgrupper i Svenska kyrkan

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ulfsdotter Lilja, Felicia

  Mänskliga rättigheter eller menskligarättigheter?: Chaupadi-traditionens efterverkningar

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sandrine, Ndayambaje

  Sexual and Reproductive Health and Rights: - A catalysis to combat Gender-based violence in South Africa?

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Löfving, Klara

  Papperslösas rätt till rättigheter: De mänskliga rättigheternas universella anspråk och statlig suveränitet

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pervan, Melissa

  Power-sharing, only for majorities?: A discourse analysis about the inclusion of minorities in power-sharing arrangements.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Bonnevier, Emilia

  Skådespel eller dokumenterad prostitution?: – En kvalitativ textanalys av samhällsdebatten kring porrindustrin, pornografins effekter på samhället och mänskliga fri- och rättigheter

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Samuel, Johansson

  Att begripliggöra det obegripliga: En postkolonial analys av argument för Ugandas anti-gaylag mellan årtalen 2009 och 2014

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Tahiraj, Hyra

  Är tiden kommen för de äldre?: En argumentationsanalys av för-argumentationen för en FN-konvention för äldre personers rättigheter

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Shapiro, Jakob

  Splittrat medborgarskap och principer om tilldelning av medborgarskap

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lantto Heldebro, Flora

  Postkolonialism inom barnrättsarbetet: En analys av Rädda Barnens handbok för religiösa ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Dovenryd Almberg, Angelica

  Justice for all?: Integration of a gender perspective in a Colombian transitional justice mechanism

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Beltran, Nicole

  Artificial Intelligence in Lethal Automated Weapon Systems - What's the Problem?: Analysing the framing of LAWS in the EU ethics guidelines for trustworthy AI, the European Parliament Resolution on autonomous weapon systems and the CCW GGE guiding principles.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Johansson Holm, Åse

  Mission i instruktion: En studie av missionsuppfattningar inom Svenska kyrkan

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mitták, Tünde

  Unaccompanied Refugee Children in the European Union and “the Best Interests of the Child”

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindvall, Mattias

  Den adopterade sonen?: Adoptionism hos Markus och i den tidiga kyrkan

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eriksson, Agnes

  ”Religiösa friskolor blev en giftcocktail”: – Den svenska debatten om att förbjuda religiösa friskolor

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jehrlander, Frida

  Vem har rätt till äktenskap? Frågan som splittrar Europa

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Mæhle Førland, Jostein

  Hvordan ville Jesus anmeldt dette spillet?: – en studie av kristne videospillsnettsider gjennom perspektivet medialisering av religion.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lennhammer, Emma

  Rights out of Reach?: Justifications of Intellectual Property Rights in Relation to the Fulfilment of Socioeconomic Human Rights

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nakunzi, Eleonor

  Svenska integrationspolitiska strategier och assimilation: En studie om svensk integrationspolitik, dess assimilationspolitiska effekter och upprätthållande av strukturell rasism

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kärnerup, Glenn

  The Concept ”son of God” in the Hebrew Bible and Early Jewish Literature

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Götlind, Harald

  En myckenhet av färger: En studie av Leksandsdräktens liturgiska skiftningar under 100 år

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Määttä, Maarit

  Strange Spirits: – Possession and the queering of gender and other social positions in Yuan Mei’s Zibuyu.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olofsson, Petter

  ”Cohen, Coping och Kommentarsfälten”: – en receptionsstudie om hur religiös coping kan tänkas yttra sig i kommentarsfälten under Leonard Cohens musik på videoplattformen Youtube

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kontio, Unna

  Environmental motives in the Buddhist ecology: A study of Thich Nhat Hanh’s ecology, engaged practice and environmental activism

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stenberg, Amanda

  "Jesus gjorde mig till feminist": En kvalitativ studie om digitala mediers synliggörande av kvinnlig religiositet och möjliggörande av skiftande auktoritet.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Khan, Saera

  ”Det som påminner mig om vem jag är, påminner mig alltid om vem jag inte är”: En religionspsykologisk studie om identitetsskapande i en kontext av att växa upp med olika religiösa traditioner

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stumle, Per

  Du med ditt blod, din bittra död, befriar oss från synd och nöd.: Försoningslära i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Göthberg, Rosalind

  Climate Justice and the Paris Agreement: Dimensions of Climate Justice in the Nationally Determined Contributions

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lanängen, Vera-Linn

  Att födas död: Skugginstitutionalism, Nekropolitik, Framing & Prekaritet

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Schroeder, Silvia

  Approaching Female Genital Cutting/s on a Community-Based Level in Sweden: An Analysis of the Agenda-Setting Role of Swedish Civil Society Organisations

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lewis, Matthew

  A Conception of Human Dignity: A study about human dignity as a guiding moral principle in the implementation and conflict of human rights

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Smedberg, Elvira

  Vilken konfessionalitet?: En kvalitativ dokumentanalys av konstruktionen av religionsbegreppet i Gy11

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Backlund, Viktor

  Fragment av en gammal själ: En konstruktion av Sarah Coakleys själsbegrepp

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Jansson, Mikael

  The Power of Christ Compels You

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindstedt Grahn, Hedda

  Lilith som antagonistisk kraft: En studie i judisk mytologi

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hedenmo, Adam

  A Journey to the Inner World: A Hermeneutic Analysis of Matsuo Bashō’s Prose from a Transcendent-Immanent Perspective

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Maafi, Marcus

  Vad får eleverna lära sig om Hinduism och Buddhism? – En innehållsanalys av trosuppfattningarna hinduism och buddhism inom kursböckerna "En människa, tusen världar " och "Religionskunskap 1: om mening, värde och tro "

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Svan Edelsvärd, Merja

  Eskatologiska bilder i Kristian Gidlunds bogg: När döden tar plats i livet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Christensson, Victoria

  Civil society and peace - a holy relationship?: A case study on the role of faith-based organizations in peacebuilding and their promotion of human rights in Colombia.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Borssén, Daniel

  Själsliga möten i trygga rum: En religionspsykologisk studie på själavårdsrummet utifrån prästers erfarenheter

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sällström, Helena

  Debatten kring Lugnetkyrkan: En undersökning av föreställningar om frihet, jämlik behandling och neutralitet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Evertsson-Jogfors, Mattias

  Trons grund(er): En jämförande analys av C. Stephen Evans och Alvin Plantinga när det gäller synen på förhållandet mellan religiös tro och förnuft

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Aslan, Melina

  Etik och moral i religionskunskapen: En analys av läroböcker för religionskunskap 1

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Norrby, Malin

  Text utan kontext: en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sund, Vendela

  Stormor i Dalom: Margaretha Hansdotter: En historiografisk studie av beskrivningar av en prostinna på 1600-talet

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Fors, Axel

  Populärkultur, religion och coping: En religionspsykologisk analys av Home Box Office (HBO) The Leftovers

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Saveman, Rasmus

  Religion och sexualitet i skolan: En analys av läroböcker för religionskunskap 1

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sollner, Fredrik

  I dialog med skapelsen: En empirisk studie av religionsdialog och ekumenik bland teologistudenter i Sri Lanka

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hedin, Christina

  Höra, göra, beröra: En studie om förståelser av mening med en symbolhandling

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Oreland, Sofia

  Hopp som dygd och kraft.: En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hed, Isabelle

  ”Nu är det mullornas tur att darra”: kampanjen #WhiteWednesdays som medialiserad subaltern counterpublic

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ericsson, Carl Eric

  ”Inte heller jag dömer dig”: En studie om karaktäriseringen av äktenskapsbryterskan och andra kvinnor i Johannesevangeliet

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Björkegren, Johan

  I Reconquistans anda: En kritisk diskursanalys av VOX

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Knutsson, Simon

  Teologisk normativitet - en vetenskaplig synd?: En komparativ analys angående acceptabel normativitet inom akademisk teologi

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Malmsten, Majja

  Traditionell kvinna i medial dräkt: En studie av samtida mediamaterial om haredi-kvinnans roller inom judendomen samt hur skildringarna korrelerar med Halacha.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nikita, Malov

  Rysslands andra dop

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Krstic, Katarina

  Judiska perspektiv på omskärelse: En studie om religiös omskärelse i relation till judisk identitet.

  2020.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pålsson, Veronica

  Svenska kyrkan - en politisk aktör?: En argumentationsanalys av 2000-talets mediedebatt utifrån Martin Luthers tvåregementslära

  2020.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Frisk, Lars

  Eskatologiska tankefigurer i Svensk kyrkotidning 2014-2019

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Sundkvist, Annica

  När får jag kyssa din hand?: Några röster om att vara Kaldeisk-katolsk och Syrisk-ortodox utlandskyrka i Södertälje 2019.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hemgård, Linnéa

  Det ljus som tänts: En ecklesiologisk studie av uppropet #vardeljus

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Browne, Alexander

  An Automated Digital Analysis of Depictions of Child Maltreatment in Ancient Roman Writings

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Kvarnbrink, Ida

  #Bathshebatoo: – en studie av 2 Samuelboken 11:1-5 i ljuset av vår tids syn på sexuella övergrepp

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lindahl, Julia

  Shaping social and political identity: A critical discourse anlysis of the Bharatiya Janta Party

  2018.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Uusisilta, Matias

  The Sultanate of Oman as a Venue for Inter-faith Dialogue and Intercultural Immersion: A Case-Study on Christian Semester Abroad Students living in a Muslim Context

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Alking, Alaa

  CHILD MARRIAGE PRACTICES IN THE SYRIAN REFUGEE CAMPS

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eriksson, Beatrice

  WAR AND FAITH - COPING STRATEGIES AMONG CHRISTIANS SURVIVING ISIS IN NORTHERN IRAQ

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Einarsson, Ewa

  What about the Rohingya?: A study searching for power relations in different levels of society.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Boisse-Despiaux, Mathilde

  “Old” and “new” minorities in Europe: A comparison of two rights regimes

  2018.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Edefors, Elias

  Kollektiva sår - Traumaperspektiv på Amos och Hosea: En undersökning i hur trauma och krig har påverkat texterna i Amos 5:1-17 och Hosea 11:1-11

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Eksmyr, Maria

  Barn, inte soldat.: En studie om icke-statlig väpnade grupper ansvar och skyldighet i inom-statlig konflikt

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Miloradovic, Jovana

  Temporära migrationslösningar och mänskliga rättigheter: En kritisk granskning av EU:s flyktingpolitik

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Rubnell Spolander, Rita

  Between given and created value: Finding new grounds for justifying human rights

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Emrick, Rebecca

  EU-Morocco Cultural Relations: A Study on Cultural Policies Between the EU and Morocco

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Valdés, Camila

  Karavanen från Centralamerika: Diskursens makt över identitetsskapandet och de mänskliga rättigheternas implementering

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Barzani, Sogend

  Medical age assessments and the critique - from a human rights perspective

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wenzer, Amanda

  (O)frivilligt återvändande: I skärningspunkten mellan effektivitet och humanitet

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lankinen, Jutta

  Experiential learning in Erasmus: Qualitative study about students completing two Erasmus exchanges

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Muhammed, Maha

  Martyrs of God, Women of Hell: A Thematic-Computational Text Analysis On The Framing of Female Perpetrators of Political Violence

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  LEE, MINYOUNG

  More than Education

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Nicolaisen, Viktoria

  The systematic use of sexual violence in genocide: Understanding why women are being targeted using the cases of Rwanda and the former Yugoslavia

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Ragucci, Roberta

  EU-Japan Cooperation in Human Rights:Myanmar/Burma case-study

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Renkema, Anne-Roos

  Learning the Second World War: a comparison of history textbooks in the Netherlands and Sweden

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hermet, Béline Yaëlle

  Multilingualism, Plurilingualism and Language Acquisition: Case Study of the Erasmus Mundus Master in Euroculture.

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Hogg, Jonny

  DANGEROUS TIMES, DANGEROUS PLACES: HOW POLITICS IMPACTS HUMANITARIAN WORKER SECURITY IN DR CONGO

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Lutsenko, Sergey

  National Unity Day and the Abuse of Historical Narratives in Post- Soviet Russia

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Papaioannou, Andreas

  Humanitarian Values on Trial: Legal Cases relating to Humanitarian Protection at the Migration Court in Stockholm

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Olliger, Juliane

  Improving Health Related Quality of Life of Migrants Living in Sweden: - from Theory to Practice

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Soubeyran, Mathilde

  The European Dimension in foreign language teaching in France: Foreign languages in elementary school and European programmes

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Randgard, Tom

  Förnyelse i kontinuitet: En kyrkorättslig och ecklesiologisk analys av framväxten av Svenska kyrkans kyrkoordnings bestämmelse av församlingens grundläggande uppgift

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wijnstra, Annick

  A Changing Narrative: The Dutch and British Print Media and its Portrayal of the European Union.

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Anderson, Pia

  En  modell för hållbara inköp: Hur bör inköpare granska sina leverantörer för att nå de globala målen?

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Wang, Mengjie

  An Intercultural Research into the Comparison of Female Image in Commercials Between Sweden and China

  2019.

 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Stuart-Taylor, Virginia

  Amidst uncertainty and othering, EU citizens in search of belonging: The impact of Brexit on migrant identity and significant life-course decisions

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Pfeiffer, Fabian Alexander

  The Integration of Religion and Spirituality by Humanitarian Organisations in Indonesia: A Qualitative Case Study on the Provision of MHPSS after Disaster

  2019.

  Open access
 • Studentuppsats (Examensarbete)

  Monier, Nora

  Den religiösa friskolan och de mänskliga rättigheterna.: En studie om religionsfrihetens gränser och om konfessionell skola går att rättfärdiga utifrån de mänskliga rättigheterna.

  2019.

  Open access