FORUM FÖR JUDISKA STUDIER

FJS verkar för att sprida kunskap om judendom och judisk kultur i dåtid och nutid genom seminarier, konferenser, samverkan och utgivning.

Vi arbetar med att främja, understödja, utveckla och samordna forskning och undervisning om judisk, kultur, religion och historia i allmänhet liksom om den svensk-judiska minoriteten. Ett annat viktigt område är klassisk och modern hebreiska som en central del i judisk kultur, religion och identitet.
I forumets uppdrag ingår dels att inventera befintliga kompetenser och pågående forskning inom Uppsala universitet och nationellt och att samordna och initiera ny forskning inom området.

E-SEMINARIUM VIA ZOOM

ETT BIBLIOTEK I BEHOV AV KÄRLEK OCH ETT FORSKNINGSPROJEKT

E-Seminariet kommer att sända via Zoom. Länk kommer att läggas upp här.

Datum: Onsdag 6 maj
Tid: 15.15–17.00
Plats: Länk via Zoom  


Bibliotekarie Malin Norrby, Judiska biblioteket, Stockholm och professor Lena Roos, tidigare föreståndare för Forum för judiska studier, UU, numera vid Södertörns högskola, För mer info här

FÖRDJUPA DIG I DEN SENASTE FORSKNINGEN - TIDSKRIFTEN NORDISK JUDAISTIK 

Tidskriften Nordisk Judaistik, Scandinavian Jewish Studies finns som digital tidskrift!
Gratis att läsa den, men registrera er gärna för automatiskt meddelande varje gång ett nytt nummer ligger ute.