Nu gäller distansundervisning vid Uppsala universitet

2020-03-17

Från och med den 18 mars kommer undervisningen vid Teologiska institutionen successivt att läggas över på distans. 

 

Regeringen har meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd även om det blir förändringar i undervisningen. Studerande behöver inte kontakta CSN, de fortsätter att betala ut studiestöd som vanligt.

Fortfarande gäller att du som student inte ska komma till campus om du känner dig sjuk eller har symptom på förkylning/influensa.

Din kursansvariga lärare ger närmare besked om vad som gäller för din kurs. Kolla i Studentportalen och läs din student-uu-mail!

.......................................................................

Starting March 18, the teaching at the Department of Theology will gradually be transferred to online teaching. This is due to a decision by the Swedish Government.

The Government has announced that students may retain their study aid even if there are changes in teaching. Students do not need to contact CSN, they continue to pay student support as usual.

As has been said earlier, as a student, you should not come to campus if you feel sick or have symptoms of cold / influenza.

Your course director will provide more detailed information about what applies to your course. Check out the Student Portal and be sure to check your student-uu-mail!