Studieadministration

Kurser, kandidat- och masterprogram i religionsvetenskap:

Carina Lövdahl, 018-471 2165
Hans-Michael Lagergren, 018-471 2166
Andrea Offermo,  (tjänstledig)
Karolin Joelsson (vikarie) 018-471 21 74
Katarina Andersson, 018-471 21 69

Övriga masterprogram:

Noha, Euroculture
Cameron Ross, 018-471 22 36 
Euroculture@teol.uu.seNoha@teol.uu.se

Mänskliga rättigheter
Karolin Joelsson, 018-471 21 74

Religion i fred och konflikt
Carina Lövdahl, 018-471 2165

Kursledare it-distans:
Peter Mannheimer, 018-471 21 82 

Studievägledare:

Pär Ottoson, 018-471 21 85
Telefontid: tisdag och torsdag, kl 10.30-12.00
Mottagning: tisdag och torsdag, kl 13.30-15.00

Arbetsledare:

Peter Mannheimer, 018-471 21 82