Studieadministration

Kurser, kandidat- och masterprogram i religionsvetenskap

Hans-Michael Lagergren, 018-471 2166
Karolin Joelsson, 018-471 21 74
Thérese Wallin, 018-471 21 69
Emma Ericsson, 018-471 21 73 
Majlinda Juniku, 018-471-21 65

Övriga masterprogram

Noha, Hac, Euroculture

Cameron Ross, 018-471 22 36 

euroculture@teol.uu.se
hac@teol.uu.se
noha@teol.uu.se

Mänskliga rättigheter

Karolin Joelsson, 018-471 21 74

Religion i fred och konflikt

Majlinda Juniku, 018-471 21 65

Studievägledare

Pär Ottoson, 018-471 21 85
Telefontid: tisdag och torsdag, kl 10.30-12.00
Mottagning: tisdag och torsdag, kl 13.30-15.00

Administrativ chef

Peter Mannheimer, 018-471 21 82

Senast uppdaterad: 2021-04-09