Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22. Engelska parken, Uppsala universitet
  • Föreläsare: Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning. Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR. Kommentator: Mattias Gardell; CEMFOR.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: jeannette escanilla
  • Seminarium

ABSTRACT

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

Mer info här

Välkomna!

Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder