Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God

  • Datum: –12.00
  • Plats: Grotiussalen Trädgårdsgatan 1 (juridiska institutionen)
  • Föreläsare: Dr. Dawid Bunikowski, Senior Lecturer, University of Applied Sciences in Włocławek, Department of Public Administration, Poland.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) och Juridiska fakulteten
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

Varför religion? Mot en kritisk filosofi om lag, fred och gud. Ett seminarium i samarbete med Juridiska fakulteten,

Dr. Bunikowski will present his cross-disciplinary research, especially on jurisprudence, including ideas from his recent co-edited book Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God (Springer 2020).

Dr. Dawid Bunikowski. Is a legal philosopher. He completed his PhD in Poland (on law and morality: abortion, euthanasia, human fertilisation, cloning, pornography, prostitution, same-sex couples etc.) and postdoctoral research in Finland (on the recent global financial crisis as an axiological crisis: the crisis of law and the crisis of morality; business ethics/corporate governance).

A seminar organised in collaboration with the Faculty of Law.

Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God