INSTÄLLT! Den tidiga kristna rörelsens två misstag: Förändrad kristen självförståelse i mötet med judisk tro

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken sal 22-0031
  • Föreläsare: Professor Jesper Svartvik
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska Studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Föreläsning

Jesper Svartvik var från 2009 till 2018 förste innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem. 2020–2021 är han innehavare av Corcoran-professuren vid Boston College.

Jesper Svartvik har skrivit tio böcker, bland annat den verkningshistoriska studien Bibeltolkningens bakgator: Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid (2006, 2:a utg. 2019). Svartvik har även varit en av redaktörerna för fyra böcker, bland annat Christ Jesus and the Jewish People Today: New Explorations of Theological Interrelationships (2011, italiensk översättn. 2012), Krister Among the Jews and Gentiles: Essays in Appreciation of the Life and Work of Krister Stendahl (2018) samt Enabling Dialogue about the Land (2020). 

Samarrangemang med Bibelvetenskap.

Välkommen!