Publikationer i Religionsfilosofi

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Lövheim, Mia; Stenmark, Mikael

  A Constructive Critique of Religion.: Encounters between Christianity, Islam, and Non-religion in Secular Societies

  2020.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Sörhuus, Mikael

  En känsla för det heliga: En undersökning av den samtida emotionsforskningens möjliga bidrag till religionsfilosofin

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Academic Feminism as Immanent Critique: Three Feminist Theological Critiques of Patriarchy

  Ingår i A Constructive Critique of Religion, s. 44-57, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Li, Oliver

  Creativity in Process Panpsychist Panentheism and the Mind

  Ingår i Philosophy, Theology and the Sciences, s. 30-47, 2020.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Panentheism and its neighbors

  Ingår i International journal for philosophy of religion, s. 23-41, 2019.

  Open access
 • Artikel, recension

  Li, Oliver

  Francis Jonbäck. Meningslöst lidande. Stockholm: Dialogos Förlag. 2018. 87 s.

  Ingår i Signum, 2019.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Stenmark, Mikael; Franck, Olof

  Konstruktiv religionskritik: Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv

  2019.

 • Artikel i tidskrift

  Li, Oliver

  Panentheism and the Conception of the Ultimate in John B. Cobb’s Process Philosophy

  Ingår i Sophia, s. 631-643, 2019.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Pragmatism and the Origins of Religion

  Ingår i The Origins of Religion, s. 36-46, 2018.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Li, Oliver

  Panentheism, Panpsychism and Neuroscience: In Search of an Alternative Metaphysical Framework in Relation to Neuroscience, Consciousness, Free Will, and Theistic Beliefs

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Att arbeta pragmatiskt: Vikten av att förstå skillnaden mellan teori, metod och material

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 49-63, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Ekstrand, Thomas

  Att tänka med det förflutna

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 85-101, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Om gudstrons rimlighet – och hur hållbart är alternativet?

  Ingår i Gudstro, s. 15-33, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 15-37, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Introduction:: Engaging Relativism and Post-Truth

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, s. 1-17, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Relativism as a Challenge to Religion: Christianity, Truth and the "Dictatorship of Relativism"

  Ingår i Relativism and Post-Truth in Contemporary Society, s. 177-197, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Skogholt, Christoffer

  Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 251-272, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Scientism and its rivals

  Ingår i Scientism, s. 57-82, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Nuets ontologi: Kritisk teori, immanent kritik ovh ideologikritik

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 237-250, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Li, Oliver

  Strategier i materialsökning

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 39-48, 2018.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Andersson, Helen

  Rätten att ha rättigheter: Arendts och Kafkas politiska tänkande

  Ingår i Filosofiska metoder i praktiken, s. 305-323, 2018.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Naturalism versus Theism: What is at stake?

  Ingår i A 21st Century Debate on Science and Religion, s. 36-51, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  The Future of the Science-Religion Dialogue and the Danger of Scientism

  Ingår i Quaerentibus: Teologia y Ciencia, s. 113 113-123 123, 2017.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Eddebo, Johan

  Death and the Self: A Metaphysical Investigation of the Rationality of Afterlife Beliefs in the Contemporary Intellectual Climate

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Andersson, Helen

  'My little wild fever-struck brother': Human and animal subjectivity in Hélène Cixous' Algeria

  Ingår i International Journal of Philosophy and Theology, s. 456-468, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Bornemark, Jonna; Zackariasson, Ulf

  Negotiating Evil: an introduction

  Ingår i International Journal of Philosophy and Theology, s. 329-333, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Is Belief in God a (Scientific) Hypothesis?

  Ingår i Revista Brasileira de Filosofia da Religiao, s. 22 22-36 36, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Scientism, humaniora och vetandets gränser

  Ingår i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsalas årsbok, s. 55 55-69 69, 2017.

 • Artikel i tidskrift

  Eddebo, Johan

  Babylon Will Be Found No More: On Affinities Between Christianity and Anarcho-Primitivism

  Ingår i Journal of Religion and Society, 2017.

  Open access
 • Doktorsavhandling, monografi

  Knutsson Bråkenhielm, Lotta

  Religion – evolutionens missfoster eller kärleksbarn?: Kognitionsvetenskaplig religionsforskning och dess relevans för religiösa trosföreställningars rationalitet

  Open access
 • Bok

  Stenmark, Mikael

  Tankar om Gud, kristen tro och livets mening: En samling religionsfilosofiska essäer

  Artos & Norma bokförlag, 2016.

 • Bok

  Stenmark, Mikael

  Tiedeusko ja todellisuuden rajat

  Kirjapaja, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Religious Naturalism and Its Rivals

  Ingår i Naturalism and Beyond, s. 59-84, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Varför Guds existens spelar roll – om ateism och teism

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 45-67, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael; Franck, Olof

  Livsåskådning, människosyn och gudsuppfattning – några centrala analyskategorier

  Ingår i Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar, s. 11-27, 2016.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael; Gregersen, Niels Henrik

  Naturalism and beyond: Religion and the varieties of naturalism

  Ingår i Naturalism and Beyond, s. 3-14, 2016.

 • Bok

  Stenmark, Mikael; Gregersen, Niels Henrik

  Naturalism and Beyond: Religious Naturalism and Its Alternatives

  Peeters Publishers, 2016.

 • Bok

  Stenmark, Mikael; Franck, Olof

  Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar

  Liber, 2016.

 • Doktorsavhandling, monografi

  Leidenhag, Sven Mikael

  Naturalizing God?: A Critical Evaluation of Religious Naturalism

 • Doktorsavhandling, monografi

  Klasson Sundin, Maria

  Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet?: En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Zackariasson, Ulf

  Justification and Critique: The Will to Believe and the Public Nature of Religious Belief

  Ingår i William James Studies, s. 28-51, 2016.

 • Artikel i tidskrift

  FRIDLUND, Patrik

  Gudomligt kaos och mänsklig ordning—om filosofi, litteratur och teologi

  Ingår i Svensk Teologisk kvartalskrift, s. 170-178, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  FRIDLUND, Patrik

  Vem är gäst och främling—Och vad betyder det?

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 220-224, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  FRIDLUND, Patrik

  Du syncrétisme en religion : un enjeu indispensable pour penser la tension entre dialogue et conversion

  Ingår i À l’écoute de l’autre, s. 145-164, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Tage Kurtén om religiös sanning och tillit till Gud

  Ingår i Teologinen Aikakauskirja, s. 467-478, 2015.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias; Bornemark, Jonna; Svenungsson, Jayne

  Monument and Memory: An Introduction

  Ingår i Monument and Memory, s. 3-12, 2015.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Martinson, Mattias; Svenungsson, Jayne; Bornemark, Jonna

  Monument and Memory

  2015.

 • Artikel i tidskrift

  Zackariasson, Ulf

  What is it to be religiously mistaken? A Pragmatist Perspective

  Ingår i The Pluralist, s. 292-312, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Relativism - Pervasive Feature of the Contemporary Western World?

  Ingår i Social Epistemology, s. 31-43, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Competing conceptions of God: The personal God versus the God beyond being

  Ingår i Religious studies (Print), s. 205-220, 2015.

 • Artikel i tidskrift

  Poljarevic, Emin

  Islamic Tradition and Meanings of Modernity

  Ingår i International Journal for History, Culture and Modernity, s. 29 29-57 57, 2015.

 • Konferensbidrag

  Eddebo, Johan

  “On the Regulation of Science by Religion”

  2014.

 • Bok

  Stenmark, Mikael; Zackariasson, Ulf; Fuller, Steve

  The Customization of Science: The Impact of Religious and Political Worldviews on Contemporary Science

  Palgrave Macmillan, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  The Customization of Science: An Introduction to the Debate

  Ingår i The Customization of Science, s. 1-18, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Zackariasson, Ulf

  Philosophy of Religion as Cultural Politics: A(nother) Rortian Proposal

  Ingår i American Journal of Theology and Philosophy, s. 25-41, 2014.

 • Artikel, recension

  Zackariasson, Ulf

  Pragmatic Pluralism and the Problem of God

  Ingår i Theoria, s. 196-200, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Eddebo, Johan

  Tawḥīd al ’uluhiyya, Secularism, and Political Islam

  Ingår i Journal of Religion and Society, s. 1-7, 2014.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Relativism and Uncertainty: A Response to Lukes and Riggio

  Ingår i Social Epistemology, s. 10-15, 2014.

 • Bok

  Johannesson, Karin

  Helgelsens filosofi: Om andlig träning i luthersk tradition

  Verbum Forlag, 2014.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Pragmatism on Science and Religion

  Ingår i Springer Encyclopedia of Sciences and Religions, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Filosofiska perspektiv på religionens offentlighet

  Ingår i Religionens offentlighet, s. 61-81, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Typologies of Science and Religion

  Ingår i Encyclopedia of Sciences and Religions, s. 2309-2315, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Scientism

  Ingår i Encyclopedia of Sciences and Religions, s. 2103-2105, 2013.

 • Artikel, recension

  Zackariasson, Ulf

  Recension av Jan-Olav Henriksen og Svein Aage Christoffersen: Religionens livstolkning: Innføring i kristendommens religionsfilosofi

  Ingår i Teologisk Tidsskrift, s. 94-96, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Religious naturalism and its rivals

  Ingår i Religious studies (Print), s. 529-550, 2013.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Postmodern teologi, kunskap och sanning

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 139-150, 2013.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Fazlhashemi, Mohammad

  Muslimska nytänkares diskussion kring människovärde

  Ingår i Det svårfångade människovärdet, s. 88-109, 2012.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Fazlhashemi, Mohammad

  Religiös demokrati eller demokratisk religiositet?

  Ingår i Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, s. 69-78, 2012.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Philosophical Theology and Rational Theology

  Ingår i Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, s. 138-147, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Religionskritik förr och nu

  Ingår i Att undervisa om religion och vetenskap med grund i ämnesplanen för religionsvetenskap, s. 45-60, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Kan religiös tro vara rationell?

  Ingår i Att undervisa om religion och vetenskap, s. 97-112, 2012.

 • Bok

  Franck, Olof; Stenmark, Mikael

  Att undervisa om religion och vetenskap: Med grund i ämnesplanen för religionskunskap

  Studentlitteratur, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Martinson, Mattias

  Religion, Religiosity and Political Sacredness: Some Remarks to Muniz Sodré's Paper

  Ingår i The Ambiguity of the Sacred, s. 25-28, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  How to Relate Christian Faith and Science

  Ingår i Blackwell Companion to Science and Christianity, s. 63-73, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  How to Relate Theology and Science Today: Challenges and opportunities

  Ingår i Estudio Agustiniano, s. 37-56, 2012.

 • Bok

  Stenmark, Mikael

  Religioner i konflikt: Relationen mellan kristen och muslimsk tro

  Dialogos Förlag, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Gunner, Göran; Klasson Sundin, Maria; Nordquist, Kjell-Åke; Rubenson, Birgitta

  Barnets rätt och omskärelse av pojkar: del 1

  Ingår i Svensk kyrkotidning, s. 284-286, 2012.

  Open access
 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Gudstro och förnuft i dagens pluralistiska samhälle

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 58-67, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Is there a Human Nature?

  Ingår i Zygon, s. 890-902, 2012.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Theories of Human Nature: Key Issues

  Ingår i Philosophy Compass, s. 543-558, 2012.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Klasson Sundin, Maria

  Religionsfrihet för barn?

  Ingår i Barn i religionernas värld, s. 57-75, 2011.

 • Samlingsverk (redaktörskap)

  Olsson, Susanne; Stenström, Hanna

  Levande ord: Tolkningar av abrahamitiska källtexter

  2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Religionsfilosofi och filosofisk teologi

  Ingår i Motståndets möjligheter, s. 109-135, 2011.

 • Proceedings (redaktörskap)

  Bäckström, Anders; Pettersson, Per

  The Challenge of Religion: Colloquium on interdisciplinary research programmes

  2011.

  Open access
 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edlund, Lena

  Det existentiella motståndet och tidens terräng

  Ingår i Motståndets möjligheter, s. 15-29, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johannesson, Karin

  Påståenden, religion och vetenskap

  Ingår i Motståndets möjligheter, s. 73-108, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Religion

  Ingår i The Continuum Companion to Pragmatism, s. 192-200, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Gud, Darwin och människan

  Ingår i Människan sedd, s. 37-53, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Zackariasson, Ulf

  What's Wrong with the Adequacy-Argument? A Pragmatic Diagnosis

  Ingår i Sophia - International Journal for Philosophy of Religion, Metaphysical Theology and Ethics, s. 11-23, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Filosofi med ett mänskligt ansikte: Livsfrihet och pragmatisk realism

  Ingår i Motståndets möjligheter, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Naturvetenskap och religion

  Ingår i Religionsdidaktik, s. 79-95, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Stenmark, Mikael

  Om ateism och gudstro: är det verkligen rationellt att vara ateist?

  Ingår i Signum, s. 12-18, 2011.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  Response to Tarald Rasmussen

  Ingår i The Challenge of Religion, s. 29-32, 2011.

 • Artikel i tidskrift

  Zackariasson, Ulf

  Rortys kulturpolitik och frågan om religion i det offentliga samtalet

  Ingår i Svensk teologisk kvartalskrift, s. 26-34, 2011.

 • Proceedings (redaktörskap)

  Stenström, Hanna

  På spaning…: Från Svenska kyrkans forskardagar 2009

  2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Edlund, Lena

  Det meningslösas filosofi

  Ingår i Religionsfilosofisk introduktion., 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Stenmark, Mikael

  In Science (Alone) We Trust?

  Ingår i The Human project in Science and Religion, s. 53-73, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Zackariasson, Ulf

  Religion i det offentliga rummet

  Ingår i Religionsfilosofisk introduktion - existens och samhälle, s. 129-141, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Johannesson, Karin

  Filosofiska är vi allihopa

  Ingår i Religionsfilosofisk introduktion, s. 67-79, 2010.

 • Kapitel i bok, del av antologi

  Herrmann, Eberhard

  How is a Contemplative Philosophy of Religion Possible?

  Ingår i The Contemplative Spirit, s. 3-16, 2010.