Svensk film och Förintelsen

  • Date: –17:00
  • Location: Engelska parken sal 2-0022
  • Lecturer: Åsa Bergström är doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet.
  • Website
  • Organiser: Forum för judiska Studier
  • Contact person: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Föreläsningen är både en exposé över svensk förintelsefilm och en presentation av ett pågående avhandlingsprojekt i filmvetenskap.

Projektet behandlar hur man i Sverige skildrat Förintelsen i rörliga bilder. Det är arkivdrivet och materialet består primärt av journal-, dokumentär- och spelfilm från andra världskriget fram till i dag.

Samarrangemang med Hugo Valentin-centrum.