Schema höstterminen 2019

Innehåll:

Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5.0hp 17% DAG NML ORD

Att välja livsåskådning, 7.5hp 50% DAG NML ORD

Bildvetenskap B1, 15 0hp 50% DAG NML ORD

Bibelvetenskap B2i, 15.0hp 50% DAG NML ORD

Bibelvetenskap D1GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Bibelvetenskap D1i, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Bibelvetenskap D1NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Bibelvetenskap D2GTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Bibelvetenskap D2NTs, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Bibelvetenskap EGTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD

Bibelvetenskap ENTs, 30.0hp 100% DAG NML ORD

Diskursanalys, 7.5hp 50% DAG NML ORD

De mänskliga rättigheternas filosofiska dimensioner, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Från Isis till Apollon - antikens och flodkulturernas religioner, 7.5hp 50% DAG NML ORD

Fältstudium och praktik, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Global politik och humanitärt arbete, 5.0hp 17% DAG NML ORD

Introduktionskurs i bibelhebreiska, 15.0hp 50% DAG NML ORD

Introduktionskurs i nytestamentlig grekiska, 15.0hp 50% DAG NML ORD

Introduktion till humanitärt arbete, 5.0hp 100% DAG NML ORD

Introduktion till islamisk rättsvetenskap, 7.5hp 50% DAG NML ORD

Islamisk politisk teori, 7.5hp 50% DAG§ NML ORD

Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5.0hp 17% DAG NML ORD

Kyrko- och missionsstudier C, 30.0hp 100% DAG NML ORD

Kyrko- och missionsstudier D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Kyrko- och missionsstudier D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Kyrko- och missionsstudier E, 30.0hp 100% DAG NML ORD

Management, 5.0hp 17% DAG NML ORD

Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion, 15.0hp 100% DAG NML ORD 

Mänskliga rättigheter, globalt och lokalt, 15 0hp 100% DAG NML ORD

Public Health in Humanitarian Action, 5.0hp 17% DAG NML ORD

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap B, 30.0hp 100% DAG NML ORD 

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD 

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1, 15.0hp 50% DAG NML ORD

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D2, 15.0hp 50% DAG NML ORD

Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD 

Religionsvetenskap A, 30.0hp 100% DAG NML ORD

Samhällsorienterande ämnen för F-3, 15.0hp 50% DAG NML ORD

Svenska kyrkans tro och liv, 15.0hp 50% DAG NML ORD

Tros- och livsåskådningsvetenskap B, 30.0hp 100% DAG NML ORD

Tros- och livsåskådningsvetenskap C, 30.0hp 100% DAG NML ORD

Tros- och livsåskådningsvetenskap D1, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Tros- och livsåskådningsvetenskap D2, 15.0hp 100% DAG NML ORD

Tros- och livsåskådningsvetenskap E, 30.0hp 100% DAG NML ORD

VFU 2, religionskunskap, ämneslärare 7-9, 7.5hp 50% DAG NML ORD, vecka 36 - 45 

Studentportalen